• 11-07-2018

SDE+ najaarsronde 2018

SDE+ najaarsronde 2018 opent op 2 oktober

Op 10 juli 2018 informeerde minister Wiebes de Kamer over de openstelling van de SDE+ najaarsronde 2018.
De SDE+ is dit najaar geopend van 2 oktober tot 8 november 2018.
Het budget voor deze ronde is 6 miljard euro.
De najaarsronde is ten opzichte van de voorjaarsronde op enkele punten gewijzigd.
Deze ronde zal o.a. langer open zijn, de basisbedragen voor de categorieën Zon-PV worden lager en de warmtestaffel voor Biomassa ≥ 5 MWth wordt aangepast.


Langere openstellingsronde


De eerste twee fases van de SDE+ najaarsronde zijn twee weken open. Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 2 oktober, 09.00 uur uw subsidieaanvraag indienen. De openstelling ziet er als volgt uit:

 

Fases openstellingsronde
SDE+ najaarsronde 2018

Fasegrenzen

elektriciteit en/of warmte
€/kWh

Fasegrenzen

hernieuwbaar gas
€/kWh*

Fase 1
2 oktober, 9.00 uur

0,090

0,064

Fase 2
15 oktober, 17.00 uur

0,110

0,078

Fase 3
29 oktober, 17.00 uur
tot 8 november, 17.00 uur

0,130

0,092

* De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17).


Zon-PV


Er komt geen aparte categorie Zon-PV kleiner dan 100 kWp in de SDE+ najaarsronde 2018. De hogere kostprijs voor kleine systemen wordt gecompenseerd door de uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet de kostprijsdaling voor Zon-PV door. De kostprijsdaling leidt tot de volgende basisbedragen:

  • Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp: 0,106 €/kWh (voorjaarsronde 0,112) 
  • Zon-PV ≥ 1 MWp: 0,099 €/kWh (voorjaarsronde 0,107)

De voorlopige correctiebedragen 2018 blijven ongewijzigd.


Warmtestaffel Biomassa ≥ 5 MWth


Voor ‘Grote ketels, vaste of vloeibare biomassa ≥ 5 MWth heeft het PBL een nadere analyse uitgevoerd en een nieuw advies voor de warmtestaffel uitgebracht. De staffel begint met

  • een basisbedrag van 0,050 €/kWh voor maximaal 5.000 vollasturen en loopt verder af tot
  • een basisbedrag van 0,047 €/kWh voor maximaal 8.500 vollasturen

Het voorlopige correctiebedrag 2018 blijft 0,017 €/kWh. De volledige tabel vindt u via biomassa. De notitie van PBL vindt u bij publicaties SDE


Resultaten 2017


De resultaten van SDE+ 2017 zijn bekend. Bekijk deze via de Feiten en Cijfers. Nieuw is de interactieve SDE-viewer die u in één oogopslag informatie geeft over projecten die met SDE(+)-subsidie zijn of worden gerealiseerd.

De SDE+ is een belangrijk instrument voor het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord.