Jaarplan – Stichting duurzaamheidskring Tholen

 
 
Wat worden de speerpunten en welke prioriteit geven we hieraan?
 
Het doel van de stichting (uit de statuten):

1. De stichting heeft als doel: het creëren van een netwerk, bestaande uit een groep
van bedrijven, (gemeentelijke) organisaties, instellingen, verenigingen en
middenstanders, dat zich gezamenlijk inzet voor een sociaal en economisch
duurzame gemeente Tholen.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die
deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door:
a. actief kennis te delen, te verbinden en met elkaar samen te werken op het
gebied van duurzame projecten en het formuleren van doelstellingen (zowel
individueel als gemeenschappelijk).
b. het onder de aandacht brengen, stimuleren en faciliteren van de groeiende
vraag naar verduurzaming met behulp van praktische instrumenten en
werkwijzen (zowel sociaal als economisch) zowel tussen deelnemers aan de
kring onderling als met behulp van kennis van buiten de kring;
c. duurzaamheid te verankeren in de genen van de inwoners en ondernemers in
de gemeente Tholen om zodoende de continuïteit te garanderen.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 
 
JAARPLAN 2021
  
Actiepunten
* Actuele website maken (updaten, indien nodig bijwerken)
* Verbeteren communicatie algemeen
* Nieuwsbrief verspreiden
* Webinars (indien mogelijk evenementen)

Projecten
• Project inzameling restafval/afvalcollectief voor bedrijven
• Scholenproject: Voorlezen, Natuurouderochtend, project met Calvijn?
• Duurzame Huizenroute
• ZLTO project CO2-afvang – Sint Philipsland
• Bezoek Joop van Leijsen
• Project 625 vertalen naar lokaal project 625

Heeft u nog een goed idee? Meld dit dan bij ons. Wij zijn altijd op zoek naar goede initiatieven of plannen die wellicht in ons jaarplan een plaatsje kunnen krijgen...