Jaarplan 2018 – Stichting duurzaamheidskring Tholen 
 
Wat worden de speerpunten en welke prioriteit geven we hieraan
 
Ter herinnering het doel van de stichting (uit de statuten):

1. De stichting heeft als doel: het creëren van een netwerk, bestaande uit een groep
van bedrijven, (gemeentelijke) organisaties, instellingen, verenigingen en
middenstanders, dat zich gezamenlijk inzet voor een sociaal en economisch
duurzame gemeente Tholen.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die
deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door:
a. actief kennis te delen, te verbinden en met elkaar samen te werken op het
gebied van duurzame projecten en het formuleren van doelstellingen (zowel
individueel als gemeenschappelijk).
b. het onder de aandacht brengen, stimuleren en faciliteren van de groeiende
vraag naar verduurzaming met behulp van praktische instrumenten en
werkwijzen (zowel sociaal als economisch) zowel tussen deelnemers aan de
kring onderling als met behulp van kennis van buiten de kring;
c. duurzaamheid te verankeren in de genen van de inwoners en ondernemers in
de gemeente Tholen om zodoende de continuïteit te garanderen.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 
 
 
 
 
 
Actiepunten 2018
   
  • Website                             Doel: Up to date houden                                              
  • Communicatie                 Doel: Verbeteren communicatie algemeen                     
 
 
Projecten 2018
  • Postcoderoos                                                                                                     
  • Energiecoaches                                                                                                   
  • Proces uitreiken bordjes energieneutraal
 
 
 

Overzicht van de activiteiten 2018
 
Januari
 
Februari             
 
Maart                              Project CO2-reductie boeren (evenement)
 
April                                Afscheid Kurt Kessel (26-04)
 
Mei
 
Juni                                  Energie-bijeenkomst/Thuisbaas (voor burgers)
 
Juli
 
Augustus           
 
September                      Cursus milieubarometer/klimaatneutraal(?) Stimular
 
Oktober                            Maand van de Duurzaamheid (activiteiten verdelen over hele maand)
                                               Week 1   Tour Afval Collectief
                               10-10    Voorlezen
                                               Week 2 Avondprogramma / Afval
                                                               Presentatie afvalverwerking van Gansewinkel(ReNewi)
                                                               Presentatie warmte pomp installaties
                                                               Eventueel uitreiking duurzaamheidscertificaten
                                                               Presentatie CO2 foorprint (ZLTO onderzoekt)
                                                               Presentatie verwarmingssystemen
                                              Bordjes Energie Neutraal
                                               Week 3   Tour Calvijn College
                                              
 
November
 
December
 
 
 
 
Nog in onderzoek:
  • Afvalfietstocht voor middelbaar onderwijs
  • Activiteit voor scholen Oud-Vossemeer
  • Woon- & Bouwbeurs 2018?