Landbouwbedrijf Versluijs - Pons VOF

Duurzaamheid en landbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers een groot deel van ons mooie eiland wordt met landbouwgewassen ingekleurd. Wuivend graan, bloeiende gewassen en rechte lijnen in het landschap zijn natuurlijk mooi om te zien, maar daarachter schuilt nog een enorme duurzame productiewijze om ons voedsel op een zo verantwoord mogelijke manier te produceren. 

In de akkerbouw regiseren we het proces van plant tot klant. We produceren wat de consument wil. Hiervoor maken we gebruik van de juiste rassen, bestand tegen ziekten en plagen, die in ons Thoolse klimaat optimaal produceren. Met behulp van GPS technologie, grondonderzoek en satellietbeelden kunnen we plaatsspecifiek bemesten op de behoefte van het gewas. Met sensoren en computerprogramma's bepalen we de optimale omstandigheden om met zo min mogelijk middel ziekten en plagen te bestrijden. We maken gebruik van nieuwe doseringstechnieken om met heel weinig gewasbeschermingsmiddel toch goede effecten te bereiken en geen middel naast de gewassen terecht te laten komen.

Waar we op natuurlijke wijze kunnen werken doen we dat ook. Zo zetten we plakvallen in om schadelijke insecten te localiseren en er worden steriele mannetjes insecten uitgezet om schadelijke insectenvermeerdering te voorkomen. Als er dan desondanks toch met chemische middelen gewerkt moet worden, gebeurt dat met middelen die de natuurlijke vijanden sparen.
Het is maar een greep uit de teeltmaatregelen die we gebruiken om zo min mogelijk milieubelasting toch een mooi product te maken. 
Dit is nog maar één van de duurzaamheidsaspecten op ons bedrijf. Besparen op energie, samenwerken op allerlei gebied, gebruik van dierlijke mest als restproduct uit de veehouderij, natuurbeheer en nog veel meer zaken horen uiteraard ook bij onze duurzame bedrijfsvoering. 

Economie gaat zo samen met aandacht voor mens en omgeving.