Holonite

Sinds 1969 is Holonite dé naam op het gebied van composietsteen in Nederland. Als producent van o.a. dorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers vervaardigd uit composietsteen heeft Holonite binnen de bouw en de kozijnindustrie een leidende positie verworven. Holonite-producten zijn onder meer waterdicht, onderhoudsarm en vocht- en alkalibestendig en daarmee geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Ze zijn leverbaar in uiteenlopende kleur- en textuurvariaties en worden op specificatie bewerkt. Eigenhandig zijn ze ook zeer eenvoudig te bewerken door middel van een steenboor- en zaag. Holonite voorziet elke levering (indien gewenst) van de bijbehorende bevestigings- en montagematerialen voor een snelle verwerking op de bouw. Hiermee is Holonite niet uitsluitend een producent van bouwelementen voor de reguliere bouwkolom, maar een partner en meedenker binnen de bouwkolom. Ook de vele mogelijkheden op het gebied van maatwerk geven keer op keer weer meer invulling aan deze rol.  

Als organisatie neemt Holonite, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Dit heeft zich o.a. vertaald in een Cradle to Cradle certificering in de categorie bouwmaterialen. Uniek is dat alle producten van Holonite nu Cradle to Cradle gecertificeerd zijn. Verder ligt de lat hoog ten aanzien van de ‘’Biobased’’ versie van Holonite-producten. Gezamenlijk met leveranciers is een ontwikkeltraject gestart waarbij getracht wordt het deel hernieuwbare grondstoffen verder te vergroten. Vorig jaar werd het ontwikkeltraject van Premax + dorpels succesvol afgerond. Met als resultaat een gewichtsreductie van 60% op deze dorpels (een van de meest verkochte producten). Sinds kort is Holonite participant in het ‘Green Deals’ traject, doel van dit initiatief is om te komen tot een standaard m.b.t. het certificeren van biologische grondstoffen. Dit zijn een aantal concrete resultaten die Holonite behaald heeft op het gebied van duurzaamheid. Ook voor de komende jaren zijn er weer nieuwe duurzaamheidsambities geformuleerd. Holonite wil zich op het gebied van duurzaamheid blijven ontwikkelen en verbeteren. Duurzaamheid is hierbij de rode draad en zal, in de vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, permanent worden verankerd in de organisatie.