Gemeente Tholen

De gemeente Tholen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Met de vaststelling van de beleidsnotitie Durf Duurzaam te Doen! in januari 2014 is het eerste kader voor duurzaamheid weggezet. In juni 2021 heeft de gemeenteraad een door henzelf opgestelde visie op de energiebalans vastgesteld. Hieirn is opgenomen welke bijdrage de gemeente Tholen gaat leveren aan de realisering van de CO2-doelstellingen en hoe zij dat wil doen.


Voor het formuleren van nieuw beleid is door de gemeenteraad de kopgroep energiebalans ingesteld. Deze werkgroep heeft gewerkt aan een visie op de energiebalans. Uitgangspunt vormde de motie dat in 2025 tenminste 25% van de energievraag in de gemeente Tholen duurzaam moet worden opgewekt. Deze is in 2017 én 2019 aangenomen bij de kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon). Daarnaast zijn het Klimaatakkoord en de RES Zeeland 1.0 “Parijs op zijn Zeeuws” de basis. 


De kopgroep heeft bepaald dat de gemeente Tholen nog zo’n 2.000 TJ tot 2025 via opwek én besparing van energie moet realiseren om aan haar eigen doelstelling te voldoen. Op dit moment wordt van de opgave ongeveer 18,5 % gerealiseerd. De visie geeft antwoord op de vraag via welke route de gemeente Tholen ten minste 25% van de energievraag gaat realiseren. 


Het programma bestaat uit drie programmalijnen (Bouwen en Wonen, Duurzame Mobiliteit en Duurzame Bedrijvigheid), twee majeure projecten (bedrijventerrein Tholen en Energielandschap en drie ondersteunende programmalijnen (landschapsvisie, bewustwording en innovatie). Met deze programmalijnen en projecten denkt de gemeente het doel te kunnen bereiken.


Wethouder Peter Hoek is verantwoordelijk portefeuillehouder voor de energietransitie en duurzaamheid.