Gemeente Tholen

De gemeente Tholen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Met de vaststelling van de beleidsnotitie Durf Duurzaam te Doen! in januari 2014 is het kader voor duurzaamheid weggezet. Het beleid bestaat uit 5 deelprogramma’s: energie & klimaat, mobiliteit, ondernemen & gedrag, bouwen & wonen en de duurzame leefomgeving. Binnen deze programma’s zijn vele projecten en werkzaamheden waar we vol mee bezig zijn. Denk aan de kadernotitie duurzame energiebronnen (zon en wind), geothermie, elektrisch laden en vervoer, natuureducatie aan kinderen, energieneutraal en/of gasloos bouwen. Het beleidsplan loopt tot 2025, maar wordt in 2018 geëvalueerd. Als duidelijk is waar we staan bepalen we of extra inzet nodig is. Wethouder Frank Hommel is verantwoordelijk portefeuillehouder voor duurzaamheid.