Duurzaamheidskring Tholen


De stichting heeft als doel:
Het creëren van een netwerk, bestaande uit een groep
van bedrijven, (gemeentelijke) organisaties, instellingen, verenigingen en
middenstanders, dat zich gezamenlijk inzet voor een sociaal en economisch
duurzame gemeente Tholen.

De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door:

a. actief kennis te delen, te verbinden en met elkaar samen te werken op het
gebied van duurzame projecten en het formuleren van doelstellingen (zowel
individueel als gemeenschappelijk).

b. het onder de aandacht brengen, stimuleren en faciliteren van de groeiende
vraag naar verduurzaming met behulp van praktische instrumenten en
werkwijzen (zowel sociaal als economisch) zowel tussen deelnemers aan de
kring onderling als met behulp van kennis van buiten de kring;

c. duurzaamheid te verankeren in de genen van de inwoners en ondernemers in
de gemeente Tholen om zodoende de continuïteit te garanderen.


De stichting heeft geen winstoogmerk.